top of page
Search

Energy guide mid may 2022


DER ER INGEN VEJ UDENOM!

*english below

Fuldmåne-formørkelsen midt maj tvinger os til at give slip på alt, som ikke matcher vores højeste formål. Husk at alt, denne formørkelse fjerner fra dit liv, skaber plads til noget nyt, som er mere i harmoni med din vej i dette liv. Den rydder op og inviterer os til at begynde forfra i et særligt område i vores liv. Det er ikke en hurtig proces, men den vil føre dig hjem til dig selv. Formørkelsen sætter tonen for resten af maj og skaber et karmisk og kosmisk skift. Spørg dig selv – hvad er ved at dø i mit liv? Det kan være et forhold, som har været i respirator i lang tid, og nu er ved at drage sit sidste åndedræt, men frygten for det ukendte og ønsket om at blive i ”comfort” zonen, forhindrer dig i at give slip. Eller måske føler du dig fanget i dit job, måske har dit mindset brug for en drastisk overhaling. Den bringer også fornyelse og magisk udvikling i både dit kærlighed- og arbejdsliv. Skorpionen er shamanen, Underverden, transformation, død og genfødsel. Uanset hvilken form det tager, så husk at være nænsom ved dig selv, give slip med en ynde, men giv slip! Hvis du nægter at flytte dig, vil du højst sandsynligt blive skubbet ud af comfort zonen. Du har forberedt dig længe på det her! Du er klar, dette er en positiv og meget nødvendig forandring i dit liv, selvom al transformation er noget rod og al skabelse er kaotisk. Omfavn det, vær i flow med det hele – rodet, kaoset, surf disse bølger af forandring og transformation og hav tillid til processen. Du er guided af højere magter, det hele er en del af planen. Og som Fugl Fønix rejser sig fra asken, planlæg din genfødsel – den bliver storslået!


ENGLISH:


THERE'S NO WAY AROUND IT!

Every month I offer a channeled guide to help you navigate the energies of the coming month in a way that best serves your highest light & potential.

The total lunar eclipse in Scorpio mid may is going to force us to get rid of anything out of alignment with our highest purpose. Just remember that what this eclipse removes from your life, is making room for something more in harmony with your path. It’s wiping the slate clean and inviting us to start over in a particular area of our lives. This is not a fast process, it’s slow but steady, and it’s leading you back home to yourself. The eclipse sets the tone for the rest of the month, creating a whole karmic and cosmic shift. It’s bringing in renewal and magical developments in both your love and work life. Scorpio is the shaman, the Underworld, transformation, death and rebirth. Ask yourself – what’s dying in your life? It could be a relationship that’s been on life support for a long time, and is now taking its last breath, yet the fear of the unknown and wanting to stay in the “comfort” zone, prevents you from letting go. Or perhaps you feel trapped in your job, perhaps your mindset is due for a drastic overhaul. Whichever shapes it takes, remember to be gentle with yourself, let go gracefully, but do let go! If you refuse to move on, you most likely will get pushed out of that comfort zone. You have been preparing for this! You are ready, this is a positive and long overdue change in your life, yet all transformation is messy, all creation is chaotic. Embrace that, be in flow with it all – the mess, the chaos, surf these waves of change and transformation, and trust the process. You are being divinely guided, it’s all part of the plan. And then like the phoenix that rises from the ashes, plan your rebirth- it’s going to be glorious!

Comments


bottom of page