top of page

Handelsbetingelserne er udarbejdet på dansk.

Virksomhedsoplysninger:

Alchemy of Soul

Mail: info@soulalchemy.dk

Tel: +45 22161524

Adr: Nørre Voldgade 22, 1358 København K

CVR: 34268207

 

Alchemy of Soul tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

Betingelser omkring betaling og afvikling

Produkter som workshops, kurser, forløb, uddannelser afvikles på de tidspunkter, der er angivet i forlængelse af produktbeskrivelsen eller efter aftale. Ved en aflysning fra Alchemy of Soul’s side før opstart af de pågældende produkter refunderes køber det fulde beløb. Ved en given aflysning af enkelte moduler på workshops, kurser, forløb, uddannelser, uanset årsagen dertil, erstattes datoerne af nye.

Ændringer omkring tid og sted oplyses køber mindst 24 timer før den tiltænkte afvikling af arrangementet.

Købers tilmelding er bindende. Der er dog 14 dages fortrydelsesret fra den dag, produktet er købt. Ved sådanne tilfælde kontakt os via info@soulalchemy.dk. Det vil dog være en betingelse for en evt. fortrydelse indenfor de første 14 dage, at køber ikke er påbegyndt sin deltagelse på de pågældende workshops, kurser, forløb, uddannelser etc.

Der gives ingen refusion. Du er til gengæld velkommen til at overdrage din workshop/kursusplads til en anden, blot du orienterer os derom. Evt. udgifter forbundet dermed afholdes af køber.

Afslutter en klient et forudbetalt 1:1 forløb før tid, er Alchemy of Soul ikke i stand til at refundere eller overføre timeantal/sessioner/beløb til andre personer eller andre former for ydelser.


Ydelser refunderes ikke. Ved booking betales det fulde beløb. Tiden er først bekræftet ved modtagelse af beløbet. Ved udeblivelse eller sen aflysning senere end 24 timer før sessionen, er beløbet mistet. Ved udsættelse af sessionen senest 24 timer før aftalt tid, overføres beløbet til næste session.

 

Ved køb af uddannelser kan der mod et tillægsgebyr betales i rater; læs mere herom under den givne produktbeskrivelse.

 

Aflysning

Sen aflysning vil kunne forekomme, hvis læreren akut bliver ude af stand til at varetage undervisningen på grund af sygdom eller force majeure.

Køber vil blive tilbudt overflytning til et erstatningskursus ved først givne lejlighed.

Alchemy of Soul påtager sig ikke ansvar for deltagernes eventuelle tab i forbindelse med rejsearrangementer, hotelreservation eller anden ulejlighed i forbindelse med aflysning af et kursus.

 

Rettigheder

Alchemy of Soul har samtlige rettigheder til enhver form for produkt købt via Alchemy of Soul samt til alle former for materiale, der stilles til rådighed i forlængelse af købet. Køberen har en personlig brugsret til materialet, der ikke må viderebringes - kopieres eller distribueres til tredje person.

 

Ansvar

Alchemy of Soul fraskriver sig ethvert ansvar, derunder givne erstatningsansvar denne end måtte pådrage sig i forlængelse med salget af sine produkter og personlig fremtræden, hvorfor denne ikke er ansvarlig for skade, tab eller simpel uagtsom handling.

Alle sessioner/workshops/forløb er for voksne over 18. Information fra en session/workshop/forløb er ikke beregnet til at erstatte psykologisk, juridisk, medicinsk eller anden professionel vejledning og service.

Vejledning og indsigt fra Alchemy of Soul's service har til hensigt at hjælpe klienten med at træffe bedre livsbeslutninger og bevæge sig mod deres egen lykke og meningsfuldhed. Klienten har fri vilje og træffer deres egne valg, uanset hvordan informationen tolkes.

 

Alchemy of Soul er ikke ansvarlig for nogen handling eller ikke-handling klienten udfører på baggrund af information i en session.

Ved køb af online kursus/ personlig session er det købers eget ansvar, at telefon/internetforbindelsen samt øvrige tekniske forbindelser er velfungerende.

Ved køb af digitale produkter er Alchemy of Soul ikke ansvarlig for tekniske fejl hos køber, ikke funktionsdygtige emailadresser samt junk- eller spamfiltre.

 

Persondatapolitik

Alchemy of Soul videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke personlige oplysninger til andre.

Vi anvender kun  e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået forudgående samtykke hertil.

bottom of page